Czym jest obsługa prawna firmy?

Obsługa prawna firmy jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie, dzięki coraz powszechniejszej świadomości oraz odpowiedzialności prawnej przedsiębiorców, usługa ta staje się coraz popularniejsza. Inwestorzy korzystają z niej zarówno w ważnych sytuacjach mających zasadniczy wpływ na dalszy rozwój firmy, jak i podczas rutynowych czynności prawnych, dlatego doradztwo może przybierać formę stałej współpracy lub pojedynczych konsultacji.

Na czym polega doradztwo prawne?

Doradztwo prawne polega na kompleksowym wsparciu merytorycznym w zakresie prawa. Jest to nawiązanie współpracy z kancelarią prawną, która od momentu rozpoczęcia umowy przejmuje kontrolę nad wyznaczonymi w kontrakcie aspektami prawnymi przedsiębiorstwa. Profesjonalne doradztwo daje przedsiębiorcom pewność, że dana czynność prawna została przeprowadzona prawidłowo i kompetentnie. Zgodnie z kontraktem kancelaria zapewnia pomoc doradcy prawnego oraz ochronę prawną firmy.

Jakie usługi obejmuje obsługa prawna firmy?

Na obsługę prawną składają się działania z zakresu m.in. prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz mediacji i negocjacji. W skład usługi wchodzą takie postępowania jak konsultacje, czynności prawne, audyt, doradztwo strategiczne, ocena ryzyka, a także prowadzenie negocjacji.

Obsługa prawna firm obejmuje:

  • porady prawne
  • sporządzanie i opiniowanie umów
  • opracowanie regulaminów i statutów
  • reprezentowanie Klienta
  • pomoc w uzyskaniu pozwoleń i koncepcji
  • przeprowadzanie postępowań upadłościowego i naprawczego
  • rejestracja, likwidacja i przekształcanie spółek
  • prowadzenie spraw pracowniczych.

Korzyści obsługi prawnej firm

Kompetentna obsługa prawna z pewnością zapewnia przedsiębiorcom wiele korzyści w postaci zabezpieczenia interesów i danych firmy oraz oszczędności czasu i środków spółki. Poprawnie przeprowadzona pomoc prawna pozwala zapobiec ewentualnym błędom administracyjno-prawnym oraz minimalizuje potencjalny koszt związany z niepoprawną działalnością prawną przedsiębiorstwa. Ponadto dostosowana do specyfiki danej branży pomoc wpływa pozytywnie na optymalizację działań, strategię oraz rozwój firmy.