Działalność gospodarcza a funkcja publiczna

Działalność gospodarcza może nieść ze sobą wiele zagrożeń związanych z oszustwami prawnymi i praniem pieniędzy. Aby zachować transparentność działań oraz by ograniczyć potencjalne, negatywne konsekwencje związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem przez osoby sprawujące funkcje publiczne, powstała ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. mówiąca o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Działalność gospodarcza… Czytaj dalej Działalność gospodarcza a funkcja publiczna

Wyłudzenie kredytu – oszustwo kredytowe

Wyłudzenie kredytu to jedno z poważniejszych i powszechniejszych oszustw kapitałowych w Polsce. Przestępstwo to polega w dużej mierze na otrzymaniu kredytu bądź pożyczki przy użyciu fałszywych dokumentów. Co konkretnie uznaje się za wyłudzenie kredytu i jakiej karze podlega to przestępstwo? Czym według prawa jest kredyt? Kredyt to świadczenie pieniężne oferowane przez bank bądź inną jednostkę… Czytaj dalej Wyłudzenie kredytu – oszustwo kredytowe

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Biznes

Skarga pauliańska – ochrona wierzycieli

Skarga pauliańska stanowi ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Instytucja ta przeciwdziała negatywnym konsekwencjom niewypłacalności dłużników względem wierzycieli. Na czym polega skarga pauliańska i jakie elementy musi zawierać? Na te pytania odpowiemy w dzisiejszym artykule. Czym są roszczenia pauliańskie? Skarga pauliańska, znana również jako roszczenia pauliańskie, to żądanie wierzyciela o udzielenie ochrony prawnej w przypadku,… Czytaj dalej Skarga pauliańska – ochrona wierzycieli

Zmiana danych w KRS – jak jej dokonać?

Zmiana danych w KRS to jedna z usług wchodzących w skład obsługi prawnej firmy. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrowania modyfikacji danych firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Brak aktualizacji informacji bądź nieterminowe zgłoszenie wniosku skutkują grzywną oraz odpowiedzialnością prawną za szkodę wyrządzoną z tytułu zaniechania obowiązków urzędowych. Podstawowe informacje Zmiana danych w KRS może dokonywać się… Czytaj dalej Zmiana danych w KRS – jak jej dokonać?

Ustawa AML – Anti Money Laundering

Ustawa AML powstała z unijnej inicjatywy dążącej do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z jej przepisami, na instytucje obowiązane został nałożony obowiązek wdrożenia i stosowania wewnętrznej procedury Anti Money Laundering. Czym jest procedura AML? Procedurą AML (Anti Money Laundering) określa się działania prewencyjne mające na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy w miejscach zajmujących się… Czytaj dalej Ustawa AML – Anti Money Laundering

Karuzela VAT – oszustwo podatkowe

Karuzela VAT została uznawana przez Unię Europejską za najpoważniejsze przestępstwo skarbowe. Działania te realnie wpływają na uszczuplenia budżetowe, powodując tzw. lukę podatkową VAT, której straty mogą stanowić 2,8% PKB. Co należy wiedzieć o karuzelach podatkowych i jakiej podlegają karze? Czym jest karuzela VAT? Karuzela VAT, nazywana również karuzelą podatkową, to oszustwo podatkowe polegające na wyłudzeniu… Czytaj dalej Karuzela VAT – oszustwo podatkowe

Przedstawiciel przedsiębiorstwa

Przedstawiciel przedsiębiorstwa to termin często spotykany w prawie gospodarczym. Powszechnie kojarzy nam się on głównie z pracownikiem danej firmy, reprezentującym ją w kontaktach z klientami. Pod względem prawnym termin ten odnosi się jednak do zupełnie innych osób. Kim są przedstawiciele przedsiębiorstwa i co należy o nich wiedzieć? Kim jest przedstawiciel przedsiębiorstwa? Przedstawiciel przedsiębiorstwa to pełnomocnik… Czytaj dalej Przedstawiciel przedsiębiorstwa

Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja, na skutek powszechnej globalizacji, staje się problemem wielu firm. Ogólnodostępne technologie informacyjno-komunikacyjne, outsourcing oraz łańcuchy dostaw sprawiają, że przedsiębiorcy są coraz bardziej narażeni na bezprawne działania ze strony swoich rywali. Praktyki te najczęściej mają na celu naśladownictwo, przywłaszczenie tajemnic oraz zahamowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Czym jest nieuczciwa konkurencja? Nieuczciwa konkurencja to różnorodne, niezgodne z… Czytaj dalej Nieuczciwa konkurencja

Fałszowanie dokumentów – jak temu zapobiec?

Fałszowanie dokumentów to przestępstwo przeciwko wiarygodności pism oficjalnych. Może ono powodować m.in. nieprawidłowości funkcjonowania obrotu gospodarczego. Jest karane grzywną oraz ograniczeniem lub pozbawieniem wolności, a jego definicję i konsekwencje szczegółowo określa art. 270. Kodeksu karnego. Czym jest fałszowanie dokumentów i jak mu zapobiegać? Czym jest fałszowanie dokumentów? Fałszowanie dokumentów to przede wszystkim podrabianie bądź przerabianie… Czytaj dalej Fałszowanie dokumentów – jak temu zapobiec?

RODO a praca zdalna – jak to pogodzić?

Zgodnie z RODO firma ma obowiązek zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych. O ile kwestia ta nie jest problematyczna w przypadku pracy stacjonarnej, to wykonywanie pracy poza zakładem pracy może nieść ze sobą zagrożenie dla danych i innych tajemnic przedsiębiorstwa. Jak bezpiecznie przetwarzać służbowe dane z prywatnego komputera i jak zorganizować odpowiednie środowisko pracy dla personelu?… Czytaj dalej RODO a praca zdalna – jak to pogodzić?