Zmiana danych w KRS – jak jej dokonać?

Zmiana danych w KRS

Zmiana danych w KRS to jedna z usług wchodzących w skład obsługi prawnej firmy. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrowania modyfikacji danych firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Brak aktualizacji informacji bądź nieterminowe zgłoszenie wniosku skutkują grzywną oraz odpowiedzialnością prawną za szkodę wyrządzoną z tytułu zaniechania obowiązków urzędowych.

Podstawowe informacje

Zmiana danych w KRS może dokonywać się drogą elektroniczną oraz tradycyjną. Zawiadamianie online o modyfikacjach odbywa się poprzez portal S24 (dotyczy spółek z o.o., jawnych i komandytowych) oraz Portal Rejestrów Sądowych PRS (wszystkie spółki). Papierowe wnioski należy natomiast składać (osobiści lub pocztowo) w biurze podawczym sądu rejonowego w wydziale gospodarczym KRS.

Jeśli spółka została zarejestrowana drogą tradycyjną bądź za pośrednictwem systemu PRS, zmiana danych nie może odbyć się poprzez portal S24.

Zmiany danych w KRS

Jakie zmiany danych należy zgłosić w KRS?

W KRS należy zgłaszać modyfikacje danych dotyczące m.in.:

 • adresu
 • zmiany członka zarządu w spółce kapitałowej
 • informacji nt. wspólników
 • przedmiotu działalności (PKD)
 • umowy spółki.

Zmiany danych trzeba zgłaszać nie tylko w KRS, lecz również powinno się poinformować o nich urząd skarbowy. Zgłoszenia dokonuje się poprzez formularz NIP-8.

Urząd skarbowy należy zawiadomić przede wszystkim o modyfikacjach danych uzupełniających, czyli:

 • skrócona nazwa firmy
 • wykaz rachunków bankowych
 • adresy miejsc prowadzenia działalności (poza siedzibą spółki ujawnioną w KRS)
 • adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej
 • dane kontaktowe
 • inne dane obejmujące poszczególnych wspólników (w tym ich identyfikatory podatkowe) – dotyczy osobowych spółek handlowych.

Zmiany danych w KRS

Zmiana danych w KRS – krok po kroku

Zmiana danych w KRS bez wątpienia jest czynnością łatwą i szybką do zrealizowania. Pierwszym (i tak naprawdę jedynym) krokiem jest złożenie wniosku z informacją o modyfikacji do odpowiednich organów. Do dokumentu należy dołączyć dokumenty uzupełniające (np. pełnomocnictwo oraz dowody opłaty skarbowej). Wiosek o wpis do rejestru powinien być złożony w okresie do 7 dni od nastąpienia zmiany. Podanie zostanie rozpatrzone przez sąd w terminie 7 dni (przy portalu PRS) lub 1 dnia (zgłoszenia złożone online przez S24).

H2: Ile wynosi zmiana danych w KRS?

Kwota, którą należy wpłacić za zmianę danych zależy przede wszystkim od formy dokonywania wpisu oraz od rodzaju spółki. Zgodnie z obecnymi stawkami, opłata za:

 • wniosek złożony papierowo bądź za pośrednictwem portalu PRS wynosi 250 zł
 • wniosek złożony online przez S24 kosztuje 200 zł – dotyczy spółki jawnej, komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz za ogłoszenie o wpisie do KRS wynosi 100 zł.

Opłaty można wnieść bezgotówkowo w systemie S24, standardowym przelewem, gotówką w kasie sądu oraz e-znakami wpłaty sądowej (dotyczy wyłącznie wniosków papierowych).

Zobacz również:Czym jest obsługa prawna firmy?