Działalność gospodarcza a funkcja publiczna

Działalność gospodarcza może nieść ze sobą wiele zagrożeń związanych z oszustwami prawnymi i praniem pieniędzy. Aby zachować transparentność działań oraz by ograniczyć potencjalne, negatywne konsekwencje związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem przez osoby sprawujące funkcje publiczne, powstała ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. mówiąca o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Działalność gospodarcza… Czytaj dalej Działalność gospodarcza a funkcja publiczna