Sporządzanie i opiniowanie umów

Wyłudzenie kredytu

Sporządzanie oraz opiniowanie umów to podstawowe czynności prawne, niezbędne przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Przedsiębiorca prowadzący firmę ma obowiązek rejestracji przyjmowanych zleceń oraz zatrudnianych osób poprzez odpowiednio skonstruowane i podpisane przez obie strony dokumenty.

Co należy wiedzieć o sporządzaniu i opiniowaniu umów?

Przed sporządzeniem bądź podpisaniem umowy, warto zasięgnąć pomocy prawnika. Sporządzanie umów najczęściej wchodzi w skład obsługi prawnej firmy. Przeszkolony adwokat sprawdzi stosowność skonstruowanej umowy i udzieli merytorycznych wskazówek dotyczących poprawności z przepisami prawa. Należy również pamiętać o tym, że tego typu dokumenty są wiążące, dlatego powinny być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem (m.in. kodeksem pracy). Umowę podpisuje się w minimum dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej strony biorącej udział w negocjacjach.

Jakie elementy powinna zawierać umowa?

W zależności od branży, usługi oraz rodzaju umowy, kontrakty mogą różnić się między sobą treścią i wymogami. Istnieją jednak uniwersalne i podstawowe dla każdej umowy elementy, które powinny być zawarte w dokumencie.

Umowa powinna zawierać:

  • określenie rodzaju umowy
  • datę i miejsce zawarcia
  • oznaczenie stron umowy – w tym imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres, numer PESEL lub KRS oraz NIP
  • oświadczenia stron
  • czas obowiązywania umowy
  • określenie sposobu rozwiązania
  • podpisy.

Brak poszczególnych części bądź niewłaściwe użycie elementów formalnych skutkują przede wszystkim brakiem wiarygodności oraz unieważnieniem kontraktu. Z tego powodu, nawet w przypadku samodzielnego sformułowania umowy, warto skonsultować treść dokumentu z odpowiednim radcą prawnym.

Zobacz także: https://porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/7-aspektow-o-ktorych-warto-wiedziec-przed-podpisaniem-umowy-o-prace/

Na czym polega opiniowanie umów?

Opiniowanie umów polega na analizie i weryfikacji poprawności oraz korzystności kontraktu względem Klienta. Działania te pozwalają przedsiębiorcom podjąć właściwe decyzje dotyczące szeroko rozumianego rozwoju firmy. Opiniowaniem umów w przedsiębiorstwach zajmują się zazwyczaj wyspecjalizowani, poruszający się biegle po przepisać prawa, radcy prawni. W skład usługi przede wszystkim wchodzą wyjaśnienie i sprawdzenie poprawności terminologii, korekta, przedstawienie wad i zalet proponowanego układu, negocjacje z drugą stroną umowy, przygotowanie aneksów oraz pomoc przy ewentualnym sporządzeniu nowej umowy.