Fundusz korupcyjny – jak mu przeciwdziałać?

Fundusz korupcyjny

Za fundusz korupcyjny przyjmuje się różnego rodzaju sposoby defraudacji pieniędzy w celu korupcji. Wiele powszechnie przyjętych, pozytywnych praktyk może stanowić przykrywkę dla tego typu postępowań. Jak przeciwdziałać funduszom korupcyjnym?

Czym jest fundusz korupcyjny?

Przez fundusz korupcyjny rozumie się każde wykorzystanie pieniędzy firmowych w celach korupcyjnych. Są to różnorodne sposoby na kreowanie pieniędzy na korzyści majątkowe zwane potocznie „łapówkami”. Czynności wchodzące w skład tych działań nie są oficjalnie nazwane. Należą do nich różnorodne metody wyprowadzania pieniędzy z firm w celu finansowania i udzielania korzyści majątkowych. Za działania korupcyjne uznaje się żądanie oraz przyjęcie obietnicy lub korzyści majątkowej bądź osobistej.

Co uznaje się za fundusz korupcyjny?

Za fundusz korupcyjny uznaje się wszelkie działania mające na celu zdefraudowanie środków, które następnie przekazuje się różnym osobom lub firmom w postaci łapówek. Istnieje wiele sposobów malwersacji finansowych prowadzących do korupcji. Poniższych sytuacji nie uznaje się bezpośrednio za korupcję, jednak mogą one stanowić podstawę działań korupcyjnych.

Do najpopularniejszych modeli wyprowadzania środków należą:

  • działalność CSR-owa – społeczna odpowiedzialność biznesu: darowizny i sponsoring
  • wycieczki i konferencje
  • fikcyjne kontrakty – umowy z pracownikami, którzy nigdy nie pojawili się w pracy
  • rozległe ścieżki akceptacji kosztów – koszt lub zamówienie zatwierdza wiele osób bez wcześniejszej weryfikacji
  • różnego rodzaju gratisy – powiększenie ilości przekazywanego towaru o jakąś wartość.

Fundusze korupcyjne a pandemia

Okres pandemii z pewnością wpłynął na wzrost tendencji korupcyjnych i nadużyć w Polsce. Co prawda, w wyniku lockdownu zrezygnowano z łapówek w postaci wycieczek i konferencji, jednak zdalny tryb pracy przyczynił się do rozwoju pozostałych modeli funduszów. Na przełomie 2020 i 2021 roku popularność zyskały zawody consultingowe oraz marketingowe. Tego typu usługi niosą ze sobą ryzyko posądzenia o korupcję bądź działania na szkodę spółki. Są to przede wszystkim profesje świadczące usługi niewymierzalne, trudne do zidentyfikowania i wymierzenia. Przy tego typu zawodach trudno jest ocenić rzeczywistość działań podejmowanych w firmie, co firmy chętnie wykorzystują w dobie pandemii.

Jak przeciwdziałać funduszom korupcyjnym?

Wbrew naszej dobrej woli może okazać się, że w prowadzonej przez nas firmie powstają fundusze korupcyjne. Pozornie nieszkodliwe działania typu darowizny lub sponsoring mogą okazać się czynnościami mającymi na celu przyniesienie konkretnych korzyści majątkowym różnym instytucjom. Aby się uchronić przed potencjalnym zagrożeniem korupcyjnym, należy krytycznie sprawdzać potencjalnych beneficjentów – ich zamiary, legalność oraz powiązania. Jeśli coś budzi nasze podejrzenia, należy skonsultować swoje obawy z doświadczonym prawnikiem. Warto stworzyć uniwersalny mechanizm kwalifikowania wydarzeń bądź instytucji ubiegających się o wsparcie. Ważne, aby decyzje były zgodne z wartościami i polityką firmy.

Konsekwencje korupcji

Na koniec należy zaznaczyć, że fundusze korupcyjne są środkami niezgodnymi z polskim prawem. Konsekwencjami dopuszczenia się działań korupcyjnych mogą być grzywna, ograniczenie wolności bądź pozbawienie wolności do lat 12. Ponadto sąd może orzec również tzw. środek karny w postaci świadczenia pieniężnego na określony cel społeczny, zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania zawodu bądź prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo sąd może podać wyrok do publicznej wiadomości i pozbawić oskarżonego praw publicznych. Warto podkreślić, że za dopuszczenie się korupcji jest karana zarówno osoba obdarowująca, jak i przyjmująca datek.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej z związku z odkryciem działalności korupcyjnej w swojej firmie, kliknij tutaj.

 

Zobacz również: Czym jest obsługa prawna firmy?