Karuzela VAT – oszustwo podatkowe

Karuzela VAT została uznawana przez Unię Europejską za najpoważniejsze przestępstwo skarbowe. Działania te realnie wpływają na uszczuplenia budżetowe, powodując tzw. lukę podatkową VAT, której straty mogą stanowić 2,8% PKB. Co należy wiedzieć o karuzelach podatkowych i jakiej podlegają karze? Czym jest karuzela VAT? Karuzela VAT, nazywana również karuzelą podatkową, to oszustwo podatkowe polegające na wyłudzeniu… Czytaj dalej Karuzela VAT – oszustwo podatkowe

Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja, na skutek powszechnej globalizacji, staje się problemem wielu firm. Ogólnodostępne technologie informacyjno-komunikacyjne, outsourcing oraz łańcuchy dostaw sprawiają, że przedsiębiorcy są coraz bardziej narażeni na bezprawne działania ze strony swoich rywali. Praktyki te najczęściej mają na celu naśladownictwo, przywłaszczenie tajemnic oraz zahamowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Czym jest nieuczciwa konkurencja? Nieuczciwa konkurencja to różnorodne, niezgodne z… Czytaj dalej Nieuczciwa konkurencja

Fałszowanie dokumentów – jak temu zapobiec?

Fałszowanie dokumentów to przestępstwo przeciwko wiarygodności pism oficjalnych. Może ono powodować m.in. nieprawidłowości funkcjonowania obrotu gospodarczego. Jest karane grzywną oraz ograniczeniem lub pozbawieniem wolności, a jego definicję i konsekwencje szczegółowo określa art. 270. Kodeksu karnego. Czym jest fałszowanie dokumentów i jak mu zapobiegać? Czym jest fałszowanie dokumentów? Fałszowanie dokumentów to przede wszystkim podrabianie bądź przerabianie… Czytaj dalej Fałszowanie dokumentów – jak temu zapobiec?

Sygnaliści – bohaterzy czy wrogowie?

Sygnaliści często błędnie myleni są z donosicielami bądź kapusiami. Przekonanie to jest niezwykle mylące. W rzeczywistości sygnaliści dbają o dobro ogólne firmy, często kosztem własnej pozycji w pracy i reputacji wśród współpracowników. Co należy wiedzieć o sygnalistach? Kim są sygnaliści? Określenie „sygnalista” ustanowiono dzięki Fundacji im. Stefana Batorego, która w 2014 roku wydała film opisujący… Czytaj dalej Sygnaliści – bohaterzy czy wrogowie?

Fundusz korupcyjny – jak mu przeciwdziałać?

Za fundusz korupcyjny przyjmuje się różnego rodzaju sposoby defraudacji pieniędzy w celu korupcji. Wiele powszechnie przyjętych, pozytywnych praktyk może stanowić przykrywkę dla tego typu postępowań. Jak przeciwdziałać funduszom korupcyjnym? Czym jest fundusz korupcyjny? Przez fundusz korupcyjny rozumie się każde wykorzystanie pieniędzy firmowych w celach korupcyjnych. Są to różnorodne sposoby na kreowanie pieniędzy na korzyści majątkowe… Czytaj dalej Fundusz korupcyjny – jak mu przeciwdziałać?